Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

KOMU udeľujete súhlas so spracovaním údajov

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete spoločnosti HELLAS TRAVEL, s.r.o., IČO 36246115, so sídlom Janka Kráľa 739, 905 01  Senica (ďalej iba „Správca“). Spracovanie osobných údajov bude vykonávané Správcom, osobné údaje však môžu pre Správcu spracovávať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracovávať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracovávať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, ŠPZ vozidla, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamu telefonických hovorov alebo inej (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracovávame pre splnenie našej právnej alebo následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL, pre ktorý údaje spracovávame

Údaje spracovávame v súlade s Vami zvoleným účelom, za účelom objednania parkovania. Vaše osobné údaje budú spracovávané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

DOBA, počas ktorej budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať iba počas doby nevyhnutne nutnej tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 3 mesiace od udelenia súhlasu alebo do doby pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Správcu, ktoré nájdete tu.