Naši partneri

Obchodné podmienky a naši partneri

Obchodné podmienky predaja dovoleniek online (na diaľku) na rok 2017

 

Prevádzkovateľ webovej stránky www. dovolenky.net:

cestovná agentúra , HELLAS TRAVEL, s.r.o.so sídlom: J.Kráľa 739, 905 01 Senica,

(ďalej len „CA“)

predáva

zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a doplnkové služby:

predaj cestovných lístkov dopravných spoločností, na základe zmluvy o sprostredkovaní, predaj kutlúrnych podujatí predaj cestovného poistenia.

Predaj zájazdov online (na diaľku) je za platných podmienok organizátorov zájazdov (CK) , ktoré sú upravené zmluvne. Zmluvné CK.

Obchodné podmienky elektronického obchodu dovolenky.net upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a dovolenky.net. Ich priebeh je nasledovný:

1.
Predzmluvný vzťah (predbežná rezervácia, resp. záujem o konkrétny zájazd zo strany zákazníka). Tento môže vzniknúť odoslaním objednávkového formulára zo stránky www.dovolenky.net, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky objednaním konkrétneho zájazdu.

2.
CA zarezervuje konkrétny zájazd, o ktorý prejavil zákazník záujem. Ide o nezáväznú rezerváciu, ktorá je vyjadrením záujmu zo strany zákazníka o konkrétny zájazd. CA následne prepošle klientovi vyplnenú Zmluvu o obstaraní zájazdu aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami organizátora zájazdu (CK). Zmluva o obstaraní zájazdu môže byť odoslaná e-mailom, poštou, faxom alebo osobne na adrese sídla CA. Ak do dátumu a hodiny splatnosti rezervácie nie je naplnený zmluvný vzťah podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu oboma zmluvnými stranami (CA a klient) a úhradou zmluvnej čiastkyna účet CA, rezervácia je automaticky zrušená. Za zaplatenie zmluvnej čiastkysa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CA alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu zmluvnej čiastky na účet CA. Podpísaná Zmluva o obstaraní zájazdu zo strany klienta musí byť doručená na e-mail, alebo poštou na adresu sídla CA.

3.
Zmluva o obstaraní zájazdu sa týmto stáva záväznou a podlieha Všeobecným a záväzným podmienkam príslušnej cestovnej kancelárie. Každá záväzná Zmluva o obstaraní zájazdu je spätne potvrdená zákazníkovi písomnou formou na e-mail, telefonicky alebo formou sms, že bola spracovaná organizátorom zájazdu.

4.
Ukončenie zmluvy. Každý zákazník má právo ukončiť platnosť uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu. Riadi sa Všeobecnými zmluvnými podmienkami organizátora zakúpeného zájazdu.

  5.
  Plnenie zmluvy. CK na základe uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu plní jej podmienky podľa rozsahu zaplatených a dohodnutých
  služieb.

  6.
  Reklamácie. Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia Všeobecnými a záväznými podmienkami
  organizátora zakúpeného zájazdu. CA nemá na základe zmluvných vzťahov oprávnenie vybavovať reklamácie a po prijatí od zákazníka
  ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK. Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

 

Zákon 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

Osobné údaje

CA získava osobné údaje zákazníka na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej Zmluvy o obstaraní zájazdu a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. Tieto poskytuje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.

CA archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu, dokladov o úhrade, Poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty CA zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.

CA spracováva a uchováva v informačnom systéme Marketing evidovaný v UOOU pod číslom 1195 získané osobné údaje na vlastné obchodné účely v rozsahu:

meno a priezvisko objednávateľa, e-mailovej adresy a telefonického kontaktu.

K spracúvaniu osobných údajov CA využíva systém CeSYS od spoločnosti Darkmay s.r.o.

 

HELLAS TRAVEL  má veľa možností ponúknuť Vám dovolenku podľa vašich predstáv.

Sme autorizovaný predajca cestovných kancelárií:

AEOLUS, AQUAMARIN, AZUR REIZEN, BUBO, ELIT TRAVEL, ESO TRAVEL, EUROCAR, ČEDOK, FIRO TOUR, FIFO, FISCHER, GLOBTOUR, INTERMEDIAL, JUVENTOUR, JAZZWELT, HECHTER, HYDROTOUR, KARTÁGO, KOALA, LEONARDO, LIMBA, LUDOR, MISTRAL, NIK-SLOVAKIA, OSCAR, PAXTRAVEL, PAX TOUR, PEGAS, RENY TRAVEL, RIATOUR, RUEFA, SATUR, SENECA, SVETOBEŽNÍK, SOLAR TOUR, SOLVEX, TIPTRAVEL, TATRATOUR, TURANCAR, VITKOVICE TOURS a ďalšie renomované kancelárie s poistením insolventnosti

 

CK AEOLUS

VOP 2017

Garančný list 2017

 CK HECHTER

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK KOALA TOURS

VOP 2017

Garančný list 2016

CK GLOBTOUR   

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK AQUAMARIN  

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK INTERMEDIAL

  VOP 2017

Garančný list 2017

 CK KARTAGO TOURS

  VOP 2017

Garančný list 2017

 CK ESO Travel

  VOP 2016

Garančný list 2016

 CK RUEFA REISEN  

  VOP 2016

Garančný list 2016

CK PEGAS TOUR   

 VOP 2017

Garančný list 2017

CK SATUR 

  VOP 2017

Garančný list 2017

CK VITKOVICE TOURS

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK AZUR REIZEN

 

 VOP 2016

Garančný list 2016

 CK TURANCAR

 VOP 2017

Garančný list 2017

CK HYDROTOUR  

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK RIATOUR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK EUROCAR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK FIFO

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK FIRO TOUR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK LUDOR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK JUVENTOUR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK NIK SLOVAKIA

 VOP 2016

Garančný list 2017

 CK PAXTOUR

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK PAXTRAVEL

 VOP 2017

Garančný list 2017

 CK SOLVEX

 VOP 2016

Garančný list 2017

CK LIPA   

 VOP 2016

Garančný list 2017

 CA HELLAS TRAVEL  logo HELLAS TRAVEL   Všeobecné a záväzné podmienky
 

 

NEMECKÉ A RAKÚSKE CK

 
CK 1-2 FLY Všeobecné zmluvné podmienky
CK 5 vor Flug Všeobecné zmluvné podmienky
CK Alltours Všeobecné zmluvné podmienky
CK Bucher Všeobecné zmluvné podmienky
CK Delphin Touristik Všeobecné zmluvné podmienky
CK Dertour Všeobecné zmluvné podmienky
CK Eti Všeobecné zmluvné podmienky
CK Fti Všeobecné zmluvné podmienky
CK Billa Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK Jahn Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK JT Všeobecné zmluvné podmienky
CK Thomas Cook Všeobecné zmluvné podmienky
CK Gulet Všeobecné zmluvné podmienky
CK Meiers Všeobecné zmluvné podmienky
CK Neckermann Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK Oger Tours Všeobecné zmluvné podmienky
CK Olimar Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK Schauinsland Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK Terra Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
CK Tui Všeobecné zmluvné podmienky
CK Wolters Reisen Všeobecné zmluvné podmienky
 

PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

 
Travel Service, a.s.   Prepravné podmienky